Aktualności » Zniżki do kina z Giżycką Kartą Mieszkańca

GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA to projekt kierowany do mieszkańców Giżycka rozliczających swój podatek dochodowy w giżyckim Urzędzie Skarbowym. Karta umożliwia dostęp do szerokiego katalogu ulg i zniżek. Celem Programu jest promocja Miasta oraz prezentacja szerokiej oferty instytucji miejskich. Karta zapewni mieszkańcom dostęp do poszczególnych usług w promocyjnych cenach.

Kartę może otrzymać każdy, kto:
- rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko
- otrzymuje stały zasiłek z MOPS w Giżycku
oraz członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko (małżonek, dzieci, bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18rż lub kontynuujący naukę do 25rż.

Wnioski, ulotki i plakaty są dostępne m.in. na terenie lodowiska, basenu, Giżyckiego Centrum Kultury, Kina Nowa Fala, Twierdzy Boyen, MOPS, Klubu Seniora, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, giżyckich placówek oświatowych.
Wnioski należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 7 w Urzędzie Miejskim. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: dowód tożsamości oraz pierwszą stronę zeznania PIT za 2017 r. poświadczoną przez US pieczęcią. Wnioski są przyjmowane od 1 lutego br.

Pierwsze karty będą gotowe do odbioru w marcu. Odbiór kart następuje w Punkcie Obsługi Klienta.

Giżycka Karta Mieszkańca uprawnia do zniżek:

1. W Giżyckim Centrum Kultury:
- 20% zniżki na płatne wydarzenia orgaznizowane przez GCK
- 20% zniżki na odpłatne zajęcia organizowane przez GCK
- pierwszeństwo przy odbiorze bezpłatnych wejściówek na wydarzenia

2. W Kinie Nowa Fala:
- zakup biletów normalnych w cenach biletów ulgowych na seanse w kinie NOWA FALA, tj. 15 zł na film 2D, 16 zł na film 3D

3. Na lodowisku:

l.p.

Rodzaj usługi

Cena

1

Bilet jednorazowego wstępu normalny – 60 min.

5,50 zł

2

Bilet jednorazowego wstępu ulgowy** - 60 min.

3,50 zł

3

Dzieci do lat 7

2,50 zł

4

Abonament miesięczny normalny 10 wejść

45,00 zł

5

Abonament miesięczny ulgowy 10 wejść

30,00 zł

6

Wypożyczenie łyżew

5,00 zł

Stawki będą obowiązywały od 1 września 2018 r. wraz z nowym cennikiem.

4. Na basenie:

 

                              Jedna jednostka basenowa (45 min. brutto)

 

l.p.

rodzaj wejścia

cena

1

Osoba dorosła

za każdą następną minutę

6,00 zł

0,13 zł

2

Uczniowie i studenci do 25 r.ż., emeryci i renciści*

za każdą następną minutę

5,00 zł

0,11 zł

3

Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej

za każdą następną minutę

3,00 zł

0,07 zł

4

Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt. 1)

42,00 zł

5

Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2, 3

36,00 zł

Stawki będą obowiązywały od 1 września 2018 r. wraz z nowym cennikiem.

5. W Twierdzy Boyen:
- bilet na zwiedzanie Twierdzy Boyen – 1zł (od 01.04 do 31.10, w pozostałe miesiące wstęp na Twierdzę Boyen jest bezpłatny), zniżka nie dotyczy innych imprez biletowanych organizowanych na terenie Twierdzy.

Dodatkowe korzyści:
- pierwszeństwo wstępu na nieodpłatne wydarzenia organizowane przez miasto, na które wstęp jest limitowany
- pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto
- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Giżycka (w tym roku)
- kolejny etap to włączanie do programu innych instytucji i partnerów

Wszelkie informacje dotyczące Programu Giżycka Karta Mieszkańca są dostępne na stronie gkm.gizycko.pl, strona jest na bieżąco aktualizowana.

O wszystkich etapach wdrożenia oraz aktualizacjach, mieszkańcy będą na bieżąco informowani, szczegóły dotyczące Programu będą dostępne w miejskich publikatorach, m.in. na stronach internetowych miasta gizycko.pl, mojegizycko.pl i gkm.gizycko.pl.

Organizatorem Programu jest Urząd Miejski, cały projekt koordynuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej, UM w Giżycku, pok. 116, tel. 798 617 629 (Katarzyna Gibner).

Powrót do listy aktualności