Aktualności » Zasady bezpieczeństwa w kinie Nowa Fala

Przedstawiamy Państwu nowe zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Przed kasą kina zachowaj dystans społeczny min. 1,5 metra. W miarę możliwości prosimy o zakup biletów elektronicznych na stronie www.kino.gizycko.pl.

- Środek do dezynfekcji rąk jest dostępny przy kasie kina oraz przed wejściem na salę kinową.

- Na sali kinowej wymagane jest zakrywanie ust i nosa.

- Na sali kinowej może być zajętych max. 25 % miejsc. Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc naprzemiennie tak, aby jedno miejsce zawsze było wolne.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie będzie dotyczyć:
    • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
    • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    • osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
    • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
    • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Do kina wchodzimy wejściem od ul. Mickiewicza, natomiast po skończonym seansie z sali kinowej wychodzimy klatką schodową za budynek Giżyckiego Centrum Kultury.

Powrót do listy aktualności